Alacsony ellenállásértékek mérése nagy pontossággal

Amennyiben alacsony ellenállásértékeket kell mérnünk nagy pontossággal, a hagyományos multiméterek helyett más típusú
műszerekre és mérési elvekre van szükségünk.

IET LOM 510A micro-ohmmeter
A multiméterek által alkalmazott kétvezetékes mérési elv pontatlanságát, amelynél a mérővezetékek és csatlakozások ellenállásai is sorba kapcsolódva hozzáadódnak a mérendő ellenálláshoz, a legegyszerűbben a négyvezetékes, ún. Kelvin mérési elvet alkalmazva küszöbölhetjük ki. 

Az elv lényege, hogy a műszer által generált mérőáramot egy különvezetékpár (I+/I-) segítségével vezetjük át a mérendő ellenálláson, miközben az ellenálláson eső feszültséget a másik vezetékpár (U+/U-) segítségével mérjük, ily módon kiküszöbölve a mérővezetékek ellenállásait. Így Ohm törvénye (R=U/I) alapján a mért feszültségesés és az alkalmazott mérőáram hányadosaként kapjuk meg az ellenállás értékét.

Ezt az elvet követik a mai modern digitális milliohm- ill. mikroohmmérő műszerek, amelyeknek méréshatára, felbontása és pontossága általában ipari szinten megfelelő. A műszeren található 4 csatlakozási pontra (I+,I-,U+,U-) – ami lehet 4 db 4mm-es banánhüvely, 4 db BNC-aljzat, vagy valamilyen többpólusú csatlakozó – ún. Kelvin csipeszeket, rugós tapintókat vagy speciális alkatrészbefogókat csatlakoztathatunk.